Chi bộ trường Tiểu học Mường Anh tổ chức lễ Kết nạp Đảng viên mới

Ngày 09/10/2020 được sự đồng ý của Đảng uỷ xã Pa Ham, Chi bộ trường Tiểu học Mường Anh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Kim Lịch - Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học Mường Anh vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng

       Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng".

      Được sự đồng ý của Đảng uỷ xã Pa Ham, Chi bộ trường Tiểu học Mường Anh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Kim Lịch - Giáo viên trường PTDTBT Tiểu học Mường Anh vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng

       Đồng chí Vũ Xuân Tiền - Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp đồng thời quán triệt nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của Chi bộ, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đồng chí Nguyễn Thị Kim Lịch trong thời gian đảng viên dự bị. Đồng thời, thay mặt toàn thể đảng viên trong Chi bộ, đồng chí Bí thư chúc mừng đảng viên mới và bày tỏ mong muốn đồng chí Nguyễn Thị Kim Lịch sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, tu dưỡng; hăng hái, nhiệt tình trong công tác giảng dạy và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

        Sau khi nhận quyết định từ Bí thư Chi bộ, đồng chí Đảng viên mới đã đứng trước lá cờ Tổ Quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đọc lời tuyên hệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

        Sau thời gian làm việc khẩn trương, buổi Lễ kết nạp Đảng viên đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của buổi lễ kết nạp Đảng.

 

Bài viết liên quan