MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VỆ SINH LỚP HỌC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH TRƯỜNG HỌC- ĐIỂM TRƯỜNG HUỔI ĐÁP

Lớp học là ngôi nhà thứ hai của các em, hằng ngày đến lớp học tập, các em như được sống trong ngôi nhà thân yêu của mình. Song để  lớp học luôn sạch – đẹp, thường xuyên tổ chức cho các em  tham gia các hoạt động  giữ gìn vệ sinh lớp học bằng  các hình thức như: trang trí lớp học phù hợp với không gian của lớp để tạo một không gian thoáng mát, sạch, đẹp  quét lớp, lau bàn ghế, sắp xếp bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp.

Lớp học là ngôi nhà thứ hai của các em, hằng ngày đến lớp học tập,các em như được sống trong ngôi nhà thân yêu của mình. Song để  lớp học luôn sạch – đẹp, thường xuyên tổ chức cho các em  tham gia các hoạt động  giữ gìn vệ sinh lớp học bằng  các hình thức như: trang trí lớp học phù hợp với không gian của lớp để tạo một không gian thoáng mát, sạch, đẹp  quét lớp, lau bàn ghế, sắp xếp bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp.

 Không những lớp học, sân trường là nơi diễn ra các hoạt động  vui chơi, giải trí, các hoạt động ngoại khóa  của các em. Xung quanh sân trường và trước  các lớp học có trồng các bồn hoa, hệ thống cây xanh. Song để giữ gìn  quang cảnh  trường học luôn sạch  đẹp, thường xuyên  nhắc nhở và tổ chức cho học sinh  tham gia  lao động vệ sinh sân trường như: tham gia  quét dọn  sân trường;  lượm giấy vụn, rác vào công tác vệ sinh đầu giờ và giờ ra chơi. Sau đây là một số hình ảnh về các hoạt động:

Vệ sinh lớp học
 

Vệ sinh sân trường

 

Chăm sóc bồn hoa cây cảnh

Chăm sóc tưới hoa

Việc giữ gìn vệ sinh lớp học sân trường, chăm sóc cây xanh đã  làm cho quang cảnh trường học thêm “xanh- sạch- đẹp”, tạo môi trường học đường thân thiện.       

Bài viết liên quan