Chuong trinh Ao am cho em

Chương trình "Áo ấm cho em"

Cảm ơn các Anh chị trong công ty cổ phần Tân Phát đã chia sẻ tình yêu thương cho các em học sinh nhà trường trong chuong trình "Áo ấm cho em"!
Bài viết liên quan