Chuong trinh Kết nạp đôi viên năm học 2015-2016

Lễ kết nạp đội viên năm 2015 của trường PTDTBTTH Mường Anh mang đến cho các em Đội viên mới nhiều niềm vui, sự tự tin và mang trên mình xứ mệnh lịch sử của Người đội viên nhỏ tuổi. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi là Đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.
 Niềm vui của các em khi được vào Tổ chức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
Bài viết liên quan