Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDTBT TH Mường Anh

GGIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TH MƯỜNG ANH
NĂM HỌC 2017-2018
 
Giáo dục kỹ năng sống cho học  sinh luôn là nhiệm vụ thường xuyên được nhà trường quan tâm, đặc biệt là hướng dẫn các em vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi  trường. Đây là việc làm thường xuyên của các thầy cô giáo trong nhà trường, các thầy cô vừa là người thầy vừa là người mự chăm sóc cho học sinh từng bữa ăn, giấc ngủ, ngay cả việc tắm gội, giặt quần áo, chăn màn, hay việc giáo  dục học sinh rửa tay bằng xà phòng theo quy trình 6 bước của Bộ y tế. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống của nhà trường.
                     
                       
Bài viết liên quan