Tổ chức truyền thông thay đổi hành vi thay đổi vệ sinh môi trường năm 2017

       Thực hiện công văn số 2917/SGDĐT-GDTrH, ngày 19/12/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên về việc tổ chức tập huẩn Truyền thông thay đổi hành vi, hợp phần vệ sinh trường học thuộc chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2017
       Ngày 28/12/2017.  Trường PTDTBT TH Mường Anh tiến hành  tổ chức  tập huấn Truyền thông thay đổi hành vi, hợp phần vệ sinh trường học thuộc chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2017 cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trường.
Đến dự với lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Đức  Chuyên- CT HĐND xã, đ/c Lò Văn Thiếng- BTĐ xã, Đ/c Phạm Ngọc Thảo- CB y tế xã Pa Ham.
       Kết quả: Các cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đều hiểu được việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường , đặc biệt là vệ sinh đúng cách, rửa tay bằng xà phòng theo quy trình 6 bước của Bộ y tế.
      Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động trong buổi tập huấn

 
Thầy giáo Vũ Xuân Tiền- BTCB- Hiệu trưởng nhà trường đang tổ chức triển khai tập huấn.

 
                            
 
 
 

 

Bài viết liên quan